Προβλήματα και λύσεις για φιλίες που ενδέχεται να πάρουν ερωτική ή σεξουαλική τροπή

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και πολλές απόψεις έχουν ακουστεί σχετικά με το αν οι άνδρες και οι γυναίκες γίνεται να είναι «απλοί φίλοι». Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει, είναι ότι οι άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους και κίνητρα όσον αφορά την φιλία τους, καθώς παρατηρείται να ερμηνεύουν τις υποχρεώσεις της φιλίας και της αγάπης λίγο διαφορετικά. Ως αποτέλεσμα, τείνουν να συνδημιουργούν μια σύγχυση.

Ορισμένες πιο εμπεριστατωμένες έρευνες πάνω σε αυτό το ερώτημα διεξήχθησαν για πρώτη φορά πριν από μια εικοσαετία και τα αποτελέσματά τους έχουν ενδιαφέρον. Οι Bleske και Buss (2000), εστίασαν την έρευνά τους σε φοιτητές και μελέτησαν τα πιθανά κόστη και οφέλη που απορρέουν από μία φιλία μεταξύ ατόμων του αντίθετου φύλου.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα κόστη και τα οφέλη για τους άνδρες και τις γυναίκες ταυτίζονται. Δραστηριότητες όπως έξοδοι για ποτό ή φαγητό, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, προσωπική στήριξη και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα όπως η κοινωνική κατάσταση, η συμπεριφορά του αντίθετου φύλου και η ένδειξη σεβασμού, καθώς και οι συνεργασίες για την κοινή χρήση πόρων, απολαμβάνονται και από τα δύο φύλα μέσα από τις σχέσεις τους με το αντίθετο φύλο.

Επίσης και τα δύο φύλα υφίστανται τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από μία τέτοια σχέση, διότι είναι πιθανό να αναδυθούν θέματα όπως ζήλια, σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της σχέσης, αγάπη που δεν ανταποδίδεται, κακίες ή σκληρές συμπεριφορές κ.α. Παράλληλα, ενδέχεται να επηρεαστούν και οι υπόλοιπες σχέσεις που διατηρεί ένα άτομο.

Ωστόσο, οι απαντήσεις των φοιτητών διέφεραν σε κάποια συγκεκριμένα σημεία ανάλογα με το φύλο τους. Οι περισσότεροι άνδρες θεωρούσαν την ερωτική προοπτική με έναν φίλο του αντίθετου φύλου ως πιθανό όφελος, ενώ οι γυναίκες την αισθάνονταν περισσότερο ως κόστος. Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι άνδρες ανέφεραν ότι είχαν σεξουαλική επαφή με κάποιον φίλο του αντίθετου φύλου (22%), σε σχέση με τις γυναίκες (11%).

Στους άνδρες που επιθυμούσαν την σεξουαλική εξέλιξη της σχέσης χωρίς να λάβουν ανταπόκριση, στοίχιζε πιο πολύ το συναίσθημα της απόρριψης και της χαμηλής αυτοεκτίμησης, ενώ παράλληλα στις γυναίκες στοίχιζε συναισθηματικά η αδυναμία να ανταποκριθούν στην επιθυμία του άνδρα. Συνεπώς, όταν δεν προέκυπτε ρομαντική κατάληξη, οι άνδρες συχνά ένιωθαν απόρριψη και ότι τους χρησιμοποίησαν, ενώ οι γυναίκες ένιωθαν άβολα από τα διαφορετικά επίπεδα έλξης.

Αντιθέτως, όταν υπήρξε ρομαντική εξέλιξη, αρκετοί άνδρες συνέχιζαν να αποκαλούν τις γυναίκες ως «απλές φίλες», ενώ μόνο το μισό ποσοστό γυναικών αναλογικά έπραττε το ίδιο. Αυτή η κατάσταση γίνεται να οδηγήσει σε έναν άλλου τύπου «φιλία», γνωστή και ως «φίλοι με προνόμια», όπου υπάρχει σεξουαλική επαφή δίχως ανταπόδοση δέσμευσης.

Εστιάζοντας στην γυναικεία οπτική, ξεχώρισαν ξανά συγκεκριμένα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα από τις φιλίες με το αντίθετο φύλο. Αρχικά, αρκετές γυναίκες ανέφεραν πως οι άνδρες φίλοι τους συχνά κάλυπταν τα έξοδα των κοινών τους συναναστροφών. Επίσης, δήλωσαν πως απολάμβαναν την προστασία που τους παρείχαν οι αρσενικοί τους φίλοι. Για κάποιους άνδρες αντιστοίχως, τα παραπάνω λογίζονταν ως κόστος χρόνου και χρήματος. Ύστερα, στις γυναίκες άρεσε και η δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης μέσω ανδρών φίλων. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, στις γυναίκες στοιχίζαν οι περιπτώσεις όπου οι άνδρες φίλοι επιθυμούσαν την σεξουαλική επαφή. Επιπλέον, τους δυσαρεστούσε πως οι άνδρες φίλοι τους, ενίοτε, τους προκαλούσαν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να συνάψουν μια ερωτική σχέση με ένα τρίτο πρόσωπο.

«Φιλική ζώνη» και προβλήματα στην φιλία

Από την παραπάνω μελέτη προέκυψε ακολούθως, ότι οι άνδρες και οι γυναίκες συμβαίνει να διαθέτουν διαφορετικούς στόχους και προσδοκίες από την φιλία τους με το αντίθετο φύλο. Παρόλο που και οι δύο πολλές φορές απλώς αναζητούν έναν φιλικό σύντροφο και τίποτα περισσότερο, ετούτο δεν ισχύει πάντα.

Ακόμη χειρότερες είναι οι καταστάσεις όπου το κάθε φύλο εκλαμβάνει το όφελος του άλλου ως δικό του κόστος. Όπως προαναφέρθηκε, οι γυναίκες τείνουν να νιώθουν ως επίπονη την επιθυμία για σεξ που εκφράζουν οι άνδρες φίλοι τους, ενώ αντιθέτως, οι άνδρες ενοχλούνται από την δαπάνη χρόνου και χρήματος, ιδιαιτέρως όταν οι ερωτικές τους επιθυμίες δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Τέτοιου είδους συμπεριφορές, μαζί με τις διάφορες αναντιστοιχίες στις επιθυμίες της κάθε πλευράς, καθιστούν δύσκολη την εδραίωση μιας φιλικής σχέσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίφημη «φιλική ζώνη», η οποία ορίζεται ως μία άνιση σχέση στην οποία η επιθυμία των δύο μελών δεν ικανοποιείται εξίσου. Χαρακτηρίζεται από ένα «απλό φιλικό πλαίσιο», με τους διάφορους πόρους είτε να μοιράζονται, είτε ο άνδρας να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο (ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες της γυναίκας), όμως το ειδύλλιο και ο έρωτας δεν αποτελούν επιλογή (απογοητεύοντας τον άνδρα). Από την άλλη πλευρά, ασυμβατικότητα προκύπτει και από το αντίστροφο πλαίσιο, το λεγόμενο «φίλοι με προνόμια». Πρόκειται για μία σχέση που εστιάζει στο σεξουαλικό κομμάτι (συνήθως ικανοποιώντας τον άνδρα) και όπου η παροχή πόρων και ασφάλειας εκλείπουν (συνήθως απογοητεύοντας τη γυναίκα).

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω μοτίβα είναι τα πιο συνηθισμένα. Εντούτοις, σαφώς και συμβαίνει οι ρόλοι να είναι αντεστραμμένοι, καθώς κάθε φύλο μπορεί να βρεθεί σε οιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις. Μπορεί η γυναίκα να είναι αυτή που επιθυμεί σεξ χωρίς δεσμεύσεις και ο άνδρας να επιθυμεί μια μακροχρόνια, καθαρά φιλική σχέση. Το ουσιαστικό στοιχείο που κρατάμε είναι η αναντιστοιχία των στόχων που προκύπτει κατά την διαμόρφωση της σχέσης. Επιπροσθέτως, είναι απίθανο να μην εμφανιστούν προβλήματα όταν η συναλλαγή δεν είναι εξίσου συμφέρουσα και για τα δύο μέλη.

Συμβουλές για την διαμόρφωση μιας ικανοποιητικής φιλίας με μέλος του αντίθετου φύλου

Η παραπάνω έρευνα (και η εμπειρία πολλών ανθρώπων), δείχνει ότι συχνά είναι δύσκολο για έναν άνδρα και μία γυναίκα να είναι φίλοι. Πολλές φορές, διαθέτουν πολύ διαφορετικές προσδοκίες για το τι θα συνεπάγεται αυτή η «φιλία». Ωστόσο, ετούτο δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου κοινό έδαφος. Έτσι, με λίγη προσπάθεια, γίνεται να ανθίσουν ικανοποιητικές και όμορφες φιλίες.

1. Κατανοήστε τις διαφορετικές ανάγκες.

Είναι κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων να εστιάζουν μόνο στις δικές τους επιθυμίες. Συμβαίνει μάλιστα, να πείθουν τον εαυτό τους πως οι δικές τους επιθυμίες είναι σημαντικότερες, πιο επείγουσες ή πιο ηθικές. Συνήθως, κάτι τέτοιο απλά δεν ισχύει.

Οταν ξεκινάτε μια οιαδήποτε σχέση, ακόμα και μια απλή φιλία, η άλλη πλευρά ίσως  επιδιώκει διαφορετικά πράγματα. Οι στόχοι κάθε ατόμου για την σχέση αυτή ενδέχεται να είναι ξεχωριστοί. Μερικοί αποζητούν συντροφικότητα, άλλοι διάφορους πόρους. Μερικοί θέλουν σεξ, άλλοι δέσμευση. Για να σταθεί οποιαδήποτε φιλιά, είναι σημαντικό να σεβαστείτε αυτές τις διαφορές. Ωστόσο, μην επιτρέψετε σε κανέναν να σας στρέψει μακριά από τις δικές σας επιθυμίες, ούτε να σας κάνει να ντραπείτε για αυτές. Με τον ίδιο τρόπο, μην κάνετε κι εσείς στους φίλους σας αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουν και εκείνοι.

2. Κοινοποιήστε τις προθέσεις σας.

Η απογοήτευση και οι δυσκολίες ξεκινούν όταν και τα δύο άτομα δεν είναι ειλικρινή ως προς τις προθέσεις τους. Για παράδειγμα, ένας άνδρας μπορεί να ισχυριστεί ότι επιθυμεί απλώς συντροφιά, όταν εκείνο που πραγματικά επιθυμεί είναι μια ερωτική σχέση, ενώ μία γυναίκα μπορεί να χρησιμοποιήσει την σωματική επαφή για να ικανοποιήσει την ανάγκη της για εξόδους, ασφάλεια και καλοπέραση. Όταν εκλείπει η σαφής επικοινωνία, οι «φίλοι» μπορεί να μην ικανοποιούν τις αληθινές ανάγκες τους και να παρασύρονται από λόγια και επιφανειακές συμπεριφορές.

Οπότε, σε περίπτωση που αναζητείτε κάτι συγκεκριμένο από μία φιλία, θα πρέπει να το δείξετε. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να απαιτεί διασαφήνιση μέσω διαλόγου και ερωτήσεων. Επιπλέον, είναι προτιμότερο να ξεκαθαρίζετε τις πραγματικές σας προθέσεις από την αρχή. Σε περίπτωση που επιζητείτε κάποια σοβαρότερη δέσμευση, μην παρουσιάζεστε ως χαλαροί φίλοι. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν άνδρες που ξεκαθαρίζουν με την συμπεριφορά τους ότι δεν αναλαμβάνουν μόνοι τους τα έξοδα της συναναστροφής με μια γυναίκα η οποία δεν ενδιαφέρεται για ρομαντική σχέση μαζί τους και γυναίκες που επικοινωνούν ότι δεν κοιμούνται με άνδρες που δεν ενδιαφέρονται για μια σοβαρή και μακροχρόνια σχέση. Επιπλέον, η αναφορά ενός ατόμου στην υφιστάμενη ερωτική του σχέση αποσαφηνίζει ότι απομένει μόνο η επιλογή της φιλίας.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό και τα δύο μέρη να είναι ξεκάθαρα ως προς το τι θα συμπεριλαμβάνεται στην φιλία τους. Είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσετε και να επικοινωνήσετε τις επιθυμίες σας και να αφουγκραστείτε τις επιθυμίες του άλλου.

3. Επενδύστε μονάχα στις δίκαιες συναλλαγές.

Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου και οι δύο φίλοι αναζητούν μία σταδιακή μετάβαση προς την αγάπη και την δέσμευση. Ή που απλώς αναζητούν μια περιστασιακή σεξουαλική επαφή. Προφανώς, υπάρχουν και αντίθετες περιπτώσεις, όπου οι δύο φίλοι μοιράζονται με ειλικρίνεια την αμοιβαία επιθυμία για παρέα, κουβέντα και υποστήριξη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η σχέση θεμελιώνεται σωστά και προλαμβάνονται οι απογοητεύσεις, καθώς και τα δύο άτομα μοιράζονται τις ίδιες επιδιώξεις. Τέλος, ισορροπημένες και ανταποδοτικές σχέσεις μπορεί να προκύψουν σε καταστάσεις όπου και τα δύο μέλη ικανοποιούν μέρος των αναγκών τους για αγάπη, σεξ, πόρους και προστασία με έναν άλλο ξεχωριστό σύντροφο.

Άλλες φορές όμως, τυγχάνει οι επιθυμίες να μην ταυτίζονται και τόσο αρμονικά. Σε αυτές τις σχέσεις, αργά ή γρήγορα, θα προκύψει δυσφορία, θα δημιουργηθούν εντάσεις και ίσως προκύψουν σκληρές συμπεριφορές. Ως εκτούτου, είναι προτιμότερο τα εμπλεκόμενα μέλη να τερματίσουν από νωρίς την φιλία τους. Όταν συλλαμβάνετε τον εαυτό σας να επιζητά περισσότερα πράγματα από μία σχέση δίχως να υπάρχει ανταπόκριση, απομακρυνθείτε. Ομοίως, όταν εσείς δεν θέλετε περισσότερα σε μια σχέση, αποδεσμευτείτε. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον δεν ενεργήσετε εγκαίρως ή προσπαθήσετε να πείσετε τους άλλους να παραμείνουν σε μία σχέση που δεν τους ικανοποιεί, θα υποστείτε κοστοβόρες συνέπειες. Προφυλάξτε τον εαυτό σας από τα αρνητικά συναισθήματα και την σπατάλη χρόνου και πόρων μιας χαμένης υπόθεσης. Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να αποσαφηνίσετε την κατάσταση στον ερωτοχτυπημένο φίλο σας σύντομα, πριν πάθουν ζημιά οι υπόλοιπες σχέσεις σας και προκύψουν περαιτέρω αρνητικές συνέπειες.

Τίποτα από αυτά που ελπίζετε να κερδίσετε από μια βραχυπρόθεσμη, άνιση φιλία δεν αξίζουν το κόστος που αργότερα θα επωμιστείτε. Μία άνιση ανταλλαγή, ακόμα και όταν φαίνεται να γέρνει υπέρ σας, θα πρέπει να τερματίζεται. Απαλλαγείτε πριν προκύψουν αρνητικές συνέπειες. Κρατήστε μόνο τους φίλους που τρέφουν παρόμοια συναισθήματα απέναντι σας.

Συμπέρασμα

Γίνεται ένας άνδρας και μία γυναίκα να παραμείνουν μόνο φίλοι; Σε πολλές περιπτώσεις η απάντηση είναι όχι. Εντούτοις, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, όταν και οι δύο άνθρωποι βλέπουν την φιλία ως ένα πρώτο σκαλοπάτι προς την σύναψη μιας σχέσης αγάπης και έρωτα. Οι προβληματικές καταστάσεις προκύπτουν όταν είτε ο άνδρας, είτε η γυναίκα αναζητούν κάτι περισσότερο, καθιστώντας ανέφικτη την απλή φιλία. Οι αναντιστοιχίες στις επιδιώξεις τους τους οδηγούν σε άνισες καταστάσεις, στις οποίες οι ανάγκες του ενός ικανοποιούνται πλήρως σε βάρος του άλλου. Ακριβώς αυτές οι ατυχείς περιπτώσεις και τα δυσάρεστα συναισθήματα που τις περιστοιχίζουν, αποτελούν τα κοινώς γνωστά «προβλήματα φιλίας» μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Παρ’ όλα αυτά, η φιλία μεταξύ μελών του αντίθετου φύλου δεν είναι αδύνατη. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως, αποτελεί η εύρεση κατάλληλων ατόμων με κοινούς στόχους φιλίας. Βεβαίως, απαιτείται ξεκάθαρη επικοινωνία από την αρχή και πρόωρος τερματισμός της σχέσης εφόσον χρειαστεί. Επίσης, η επιλογή ατόμων που είναι ήδη δεσμευμένα αυξάνει τις πιθανότητες να παραμείνει η σχέση μόνο φιλική. Μέσα από αυτές τις επιλογές προστατεύετε τον εαυτό σας και τον φίλο σας και θεμελιώνετε μία ευχάριστη και καλή φιλία.

Εισάγετε το email σας για άμεση πρόσβαση στη μελέτη marketing

Εισάγετε το email σας για άμεση πρόσβαση στη μελέτη marketing

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest