Ξεκινώντας, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν και ορισμένες κύριες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν Αρχικώς, τι ακριβώς είναι ένα πλάνο μάρκετινγκ; Στην ουσία, αποτελεί την στρατηγική εκείνη στην οποία επενδύουμε ώστε να αναπτυχθούμε και να...