Ξεκινώντας, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν και ορισμένες κύριες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν

Αρχικώς, τι ακριβώς είναι ένα πλάνο μάρκετινγκ;

Στην ουσία, αποτελεί την στρατηγική εκείνη στην οποία επενδύουμε ώστε να αναπτυχθούμε και να επεκτείνουμε το εύρος μας στον επαγγελματικό μας χώρο. Αποτελεί μία συστηματική διαδικασία, η οποία συμβάλλει σε διάφορους τομείς, μας συστήνει σωστά στο πελατολόγιο μας και παρουσιάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Εν συνεχεία, πρέπει να διαχωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ένα πλάνο μάρκετινγκ, ειδικά για ψυχολόγους, διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα

Καθώς διαμορφώνετε το σχέδιο μάρκετινγκ που θα χρησιμοποιήσετε, χρειάζεται να εστιάζετε και σε συγκεκριμένους παράγοντες που σας επηρεάζουν ως ψυχολόγο.

Κατ’αρχάς, είναι απαραίτητο να δομήσετε μια κοινωνική, ευπροσήγορη και προσιτή προσωπική εικόνα μέσω του στρατηγικού σας σχεδιασμού, χωρίς όμως ο θεραπευόμενος ή ο συμβουλευόμενος να αισθάνεται ότι χάνει την υποκειμενικότητά του και την ατομική του υπόσταση.

Ύστερα, σε άλλους κλάδους εργασίας, είναι συνηθισμένο η μάρκετινγκ στρατηγική να εστιάζει στην προσέλκυση μεγάλων μαζών που θα αγοράσουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή ένα προϊόν. Αντιθέτως, ως ψυχολόγος, παρόλο που θέλετε να διασφαλίσετε την ανάπτυξη του πελατολογίου σας μέσω της στρατηγικής που θα χρησιμοποιήσετε, είναι αναγκαίο να επικεντρώνεται η προσοχή σας σε κάθε ξεχωριστό άνθρωπο ή οργανισμό.

Για να διαμορφώσετε λοιπόν μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ ως ψυχολόγος, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε σωστά τα επόμενα  βήματα:

  1. Ενιαία και συνεπής εταιρική εικόνα

Η ενιαία εταιρική ταυτότητα αποτελεί την πρώτη μας συμβουλή διότι πολλές φορές δεν συμπεριλαμβάνεται επαρκώς στον μάρκετινγκ σχεδιασμό και παραμελείται από τους ψυχολόγους.

Όπως ισχύει και για πολλές άλλες υπηρεσίες ή προϊόντα που  επιθυμούν να αγοράσουν ή να χρησιμοποιήσουν καταναλωτές, οι αρχικές εντυπώσεις που δημιουργεί ένας οργανισμός επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των καταναλωτών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ίδιοι μηχανισμοί ρυθμίζουν τους τρόπους επιλογής για την απόκτηση πρόσβασης σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την ψυχολογία. Γι’ αυτό πρέπει να αναλογισθείτε πόσο ταυτίζονται με την διαδικτυακή εταιρική εικόνα σας τα χαρακτηριστικά του πελατολογίου που αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες σας.

Σε περίπτωση που συνεργάζεσθε με άλλους επαγγελματίες, η διαθέτετε εργασιακό προσωπικό, πρέπει κι αυτοί να εναρμονίζονται με την συγκεκριμένη εταιρική εικόνα.

Ο ιστότοπος, η παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επαγγελματικές κάρτες, η διαμόρφωση του γραφείου και του χώρου θεραπείας, καθώς και οι υπογραφές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πρέπει όλα να ακολουθούν το πνεύμα της εταιρικής εικόνας με συνέπεια.

  1. Δημιουργία δυνατών σχέσεων και ισχυρή φήμη

Η δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων και η κοινωνική συμπεριφορά και εικόνα διέπονται από θεμελιώδεις αρχές της ψυχολογίας, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για έναν ψυχολόγου κατά την διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού σχεδίου μάρκετινγκ.

Η βελτίωση και η εξάπλωση της φήμη σας, καθώς και η ανάπτυξη δυνατών κοινωνικών σχέσεων στην περιοχή και την γειτονιά όπου σκοπεύετε να εργασθείτε είναι απαραίτητα και κατέχουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση του εαυτού σας. Δίχως καλή φήμη κάθε ενέργεια στο χώρο του μάρκετινγκ είναι μάταια.

Η κομβική σημασία της προσωπικής υπόληψης και της από στόμα σε στόμα διάδοσης παραμελούνται συχνά και είναι από τα μεγαλύτερα λάθη τα οποία μπορούν να οδηγήσουν το πλάνο προώθησής σας στην αποτυχία.

Βεβαίως, αυτές οι ιδιότητες αναπτύσσονται με τον καιρό και προϋποθέτουν δεσμεύσεις, ποιοτική εργασία και πάθος κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

  1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η εποχή της αφίσας και των φυλλαδίων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, παρόλο που ορισμένοι δυστυχώς πιστεύουν ακόμα πως αυτός είναι ο τρόπος να μαρκετάρουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν αρκετά επίκαιρα παραδείγματα οργανισμών στο χώρο της ψυχολογίας που έχουν επενδύσει χιλιάδες ευρώ σε αυτόν τον τρόπο μάρκετινγκ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να αναπτυχθούν στον βαθμό εκείνον που θα μπορούσαν εάν επένδυαν στην προώθησή τους μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες.

Σκεφθείτε έναν άνθρωπο που επιθυμεί να εμπλακεί σε μια ψυχοθεραπευτική ή ακόμα και συμβουλευτική διαδικασία και τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τις ανασφάλειες που μπορεί να αντιμετωπίζει, σε συνδυασμό με το στίγμα που, δυστυχώς ακόμα σε ένα βαθμό, υπάρχει στον χώρο. Πόσο πιθανό φαντάζει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μπει σε ένα κατάστημα, να διαλέξει και εν συνεχεία να διαβάσει με άνεση ένα φυλλάδιο που προωθεί την ψυχοθεραπεία; Δεν είναι πιο πιθανό να αναζητήσει πληροφορίες και περιεχόμενο που αφορά ψυχολογικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο όταν βρίσκεται σε έναν προστατευμένο ιδιωτικό χώρο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα;

Προφανώς δεν υπάρχει καμία επιθυμία να ενισχυθεί η μυστικοπάθεια στον χώρο της ψυχολογίας, παρά μόνο να τονιστούν οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας συνάνθρωπος κατά την διαδικασία πρόσβασης σε ψυχολογικές υπηρεσίες.

Το μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων διαθέτει και ορισμένα άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τα οποία το εντάσσουν στις καλύτερες επιλογές για την επαγγελματική σας διαφήμιση και προώθηση.

Πρώτον, παρέχει την δυνατότητα προσαρμογής και εξειδίκευσης της διαφημιστικής καμπάνιας, ώστε να προσεγγίσετε ένα συγκεκριμένο κοινό που διαθέτει περισσότερες πιθανότητες να επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί σας. Αντιθέτως, περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας χρόνου και χρημάτων σε κατηγορίες και ανθρώπους που δεν επιδεικνύουν ενδιαφέρον για το αντικείμενό σας.

Επιπροσθέτως, μπορείτε να επιβλέπετε την πορεία της στρατηγικής μάρκετινγκ με στοιχεία και λεπτομέρειες, άμεσα και αποτελεσματικά, επεμβαίνοντας όποτε χρειάζεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.

Το μάρκετινγκ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί το μέλλον του μάρκετινγκ, αλλά το παρόν. Ψυχολόγοι όπως εσείς, πρέπει να εξασφαλίζουν την παρουσία τους σε αυτές τις πλατφόρμες και να αξιοποιούν το συγκεκριμένο εργαλείο στον μέγιστο βαθμό για την αποτελεσματική επαγγελματική τους ανάπτυξη και την επικοινωνία με μελλοντικούς πελάτες.

  1. Απόκτηση διασυνδέσεων και συνεργασίες μέσω συστάσεων

Οι συστάσεις και οι παραπομπές αποτελούσαν ανέκαθεν ιδιαιτέρως αποτελεσματικό μέσο επέκτασης του πελατολογίου. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνιστά έναν από τους βασικούς άξονες στην στρατηγική του μάρκετίνγκ σας.

Όπως είναι φυσικό, το στοιχείο αυτό συνδέεται άμεσα και με την καθιέρωση μιας καλής και σταθερής επαγγελματικής φήμης, όπως τονίστηκε προηγουμένως. Η συνεργασία με νοσοκομεία και η σύνδεση με ιδιώτες γιατρούς προσφέρεται ως βασική επιλογή.

Εγκαθιδρύοντας και ενσωματώνοντας την παρουσία σας σε αυτό το περιβάλλον, συνδέετε άμεσα την δουλειά και το όνομά σας στην συνείδηση αυτών που μπορεί να αναζητήσουν τις υπηρεσίες σας.

Επενδύστε στην ανάπτυξη των σχέσεών σας με τον νοσοκομειακό και ιατρικό χώρο και μην ξεχνάτε ότι αποτελεί συχνά την πρωταρχική πύλη προσέγγισης από τον ίδιο τον θεραπευόμενο.

  1. Ιστοσελίδες και βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης 

Όπως συμβαίνει και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι είθισται πολλοί ψυχολόγοι να μην ασχολούνται σοβαρά με την ανάπτυξη και την διαμόρφωση της ιστοσελίδας τους. Μάλιστα υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες ψυχολόγοι που δεν διαθέτουν καν ιστοσελίδα. Η εργασία σας και η παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την τεχνολογική εποχή στην οποία ζούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην πραγματικότητα όπως είναι διαμορφωμένη τώρα.

Δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε ψυχολόγους, πολλοί εκ των οποίων μπορεί να είναι και εξαιρετικοί επιστήμονες, που απλώς περιμένουν, ως διά μαγείας, να τους χτυπήσουν την πόρτα οι ενδιαφερόμενοι. Αυτές οι νοοτροπίες επηρεάζουν αναπόφευκτα και την δουλειά και όλη την διαμόρφωση της επαγγελματικής στρατηγικής ενός ψυχολόγου.

Ένας ιστότοπος που διαθέτει υψηλή ανταπόκριση είναι ζωτικής σημασίας στην στρατηγική μάρκετίνγκ σας ως ψυχολόγος

Αν μπορούμε να εντοπίσουμε ένα σημείο στο οποίο αξίζει να επενδύσετε κάτι παραπάνω σχετικά με την προώθηση της δουλειάς σας, αυτό είναι σίγουρα η ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας. Θα πρέπει να αποτελεί κύριο πυλώνα του σχεδίου μάρκετινγκ, αλλά και να εμπλέκεται ενεργά με την δουλειά σας.

Σε συνδυασμό με την δημιουργία μιας συνεπούς εταιρικής εικόνας που θα είναι εμφανής σε όλη την ιστοσελίδα σας, η επίδραση στο πελατολόγιό σας θα είναι επιφανής.

Ωστόσο, η ανάπτυξη του ιστότοπού σας δεν σταματάει εκεί

Μην ξεχάσετε να ασχοληθείτε με την βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO), δηλαδή πόσο εύκολα και αποτελεσματικά μπορεί κάποιος να σας βρει ψάχνοντας στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο πιθανώς να χρειαστεί να συνεργασθείτε με κάποιον ειδικό που θα σας βοηθήσει. Όμως, δεν πρόκειται για κάποια δύσκολη η μεγάλη επένδυση και το αποτέλεσμα είναι ανταποδοτικό!

Ένα από τα πράγματα που οι ψυχολόγοι δεν αντιλαμβάνονται σωστά αναφορικά με το (SEO), είναι πως νομίζουν ότι ο ενδιαφερόμενος απλώς θα αναζητήσει το όνομά τους στο Google, ή ότι θα γράψουν “ψυχολογία” και το όνομα της πόλης που διαμένουν. Συχνά δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

Στο (SEO) σας χρειάζεται να ενσωματώνονται οι λέξεις και τα θέματα που πραγματικά αναζητούν στις μηχανές αναζήτησης οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Όπως για παράδειγμα:

  • Γιατί νιώθω κατάθλιψη;
  • Γιατί έχει αλλάξει ο ρυθμός του ύπνου μου;
  • Γιατί νιώθω δυσθυμία όλη την ώρα;
  • Πώς ξέρω αν έχω κατάθλιψη;
  • Τι κάνω αν είμαι όλη την ώρα στεναχωρημένος;

Αυτά είναι αληθινά παραδείγματα πραγμάτων που οι άνθρωποι γράφουν στις μηχανές αναζήτησης.

Μόνο όταν το (SEO) σας έχει διαμορφωθεί με σοβαρότητα και διαθέτετε έναν ενιαίο, συνεπή και ελκυστικό ιστότοπο, ο οποίος αποτελεί βασικό άξονα του πλάνου προώθησής σας ως ψυχολόγος, θα εμφανίζονται οι υπηρεσίες που προσφέρετε στους ανθρώπους εκείνους που πραγματοποιούν αυτές τις αναζητήσεις. Με αποτέλεσμα να ανοίγετε την πόρτα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους και συνεργασίες.

Συμπερασματικά:

Η δημιουργία μιας δομημένης και ενιαίας στρατηγικής μάρκετινγκ είναι κοινό μυστικό ότι δεν απασχολούσε ρεαλιστικά τους ψυχολόγους μέχρι πρότινος.

Είναι καιρός αυτό να αλλάξει.

Εάν επιθυμείτε να αναπτύξετε την δουλειά και την φήμη σας, είναι απαραίτητο να λάβετε το μάρκετινγκ και τα εργαλεία που σας προσφέρει σοβαρά υπόψιν σας.

Με αυτόν τον τρόπο σκέψης και της παραπάνω βασικές κατευθύνσεις, έχετε ήδη ξεκινήσει προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

Εισάγετε το email σας για άμεση πρόσβαση στη μελέτη marketing

Εισάγετε το email σας για άμεση πρόσβαση στη μελέτη marketing

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest